Přepravu zajišťujeme tou nejmodernější dopravní technikou. Vlastníme velkoobjemové soupravy, standardní a mega návěsy. Zajišťujeme také přepravu zboží po ČR v celkové tonáži 30 tun na jeden kamion. Přepravujeme také v zemích EU i mimo ni.

V rámci silniční nákladní dopravy vám poskytneme tyto služby

Celovozové přepravy FTL

V případě volby FTL režimu je zákazníkovi k dispozici celá kapacita vozidla. Přepravy zásilek realizujeme v rámci celé Evropy včetně přeprav do Ruska. Se specializací na státy Beneluxu, Velkou Británii, Německo, Polsko, Francii a Itálii. Pro FTL dopravy využíváme následující prostředky: Klasické plachtové návěsy 90 cbm / 24t; MEGA návěsy 100 cbm / 24t; Velkoobjemové soupravy 120 cbm /24t; SOLO vozidla vozidla s kapacitou 8-21 paletových míst.

Přepravy formou dokládky LTL

V případě volby LTL režimu nabízíme zákazníkovi stejné prostředky, jako u celovozových přeprav FTL, avšak v případě, že by zákazník tento prostor nevyužil kompletně, alokuje si pouze prostor využitý svou zásilkou. Díky kombinaci více zásilek na daném vozidle, pak pro zákazníka dochází k úspoře nákladů za konkrétní přepravu.

Přepravy cisternovými návěsy

Pro přepravy tekutých produktů disponujeme chemickými a potravinářskými cisternami. Přeprava potravinářských produktů, např. jedlé oleje, melasa, ovocné koncentráty, pivo, víno. Přeprava chemických produktů, např. hnojiva, methylester. Tříkomorové, tepelně izolované cisterny jsou vybaveny dle evropských standardů a splňují tak Vaše požadavky pro přepravy většiny materiálů.

24h Online GPS monitoring

Všechna vozidla jsou vybavena satelitním sledováním. Zákazníkovi jsme vždy schopni sdělit aktuální polohu jeho zásilky.

Vlastní vozový park

Naši vlastní flotilu tvoří především vozy s průměrným stářím 1 rok splňující ekologickou normu EURO 6.

Flotila smluvních přepravců

Využíváme také ověřené smluvní přepravce, což přináší našim zákazníkům vyšší dostupnost služeb a vyšší flexibilitu při řešení jejich logistických potřeb.

Poradenství a cenotvorba

Součástí našich služeb je poradenství a cenotvorba, ať už pro přípravu nových projektů, nebo s ohledem na informativní charakter.

Pojištění

Klademe důraz na maximální bezpečnost a odpovědnost za svěřené zboží k přepravě. Společnost METALSPED je pojištěna na veškerá rizika vyplývající z rizik při přepravě zboží, zejména na poškození nákladu, odcizení atd.

Paletové hospodářství, paletová konta

Disponujeme skladovými zásobami EURO palet v naše skladu v Ústí nad Labem a na více než 150-ti místech po celém území Německa. Operativně vybavíme Vaše kamiony tzv. „na cestě“ paletami, které potřebujete pro distribuci vašeho zboží. Optimalizujeme pohyb Vašich EURO palet na území Německa. Snížíme náklady na nákup EURO palet, skladování a jejich logistiku.